مشاريعناBrandium Ataşehir

Ataşehir’in en yüksek bölgesinde, şehrin merkezinde, bütün bağlantı noktalarının kesişme noktasında yükselen Brandium Ataşehir, sadece modern bir yaşam alanı değil, Ataşehir’in eksiklerini tamamlayacak kadar yenilikçi bir bakış açısının ürünü.KentPlus Ataşehir

کنت پولوس آتاشهیر پروژه ساخته شده در محتوای پروژه های "پولوس" میباشد که جهت اشخاصیکه به مرغوبیت حیات اهمیت میدهند در ناحیه غرب آتاشهیر از نقاط با ارزش و روزافزون استانبول واقع شده است.

پروژه معماری کنت پولوس آتاشهیر از سوی شرکت سهامی خاص اراضی GYO با مسئولیت نامحدود از مشارکین منازل توکی وزارت کشور جمهوری ترکیه برنامه ریزی و مناقصه شده و از طرف معمار عالی دکتر دوقان تکلی- سیسا تهیه شده است. در مرحله ساخت بعلت مواجه شدن با فروش رکورد خود جلب توجه نموده و بنوعی که تعهد شده بود در ماه آوریل 2007 آغاز به تحویل دادن به صاحبینش شده است.KentPlus Kadıköy

شرکت عمرانی امای بانی پروژه های کنت پولوس آتاشهیر، معمار سینان، کارتال، سنتریوم، نیو پورت، پراندیوم آتاشهیر و پولئون اسپورتیو بوده و اینک با پروژه چشمگیر جدید " کنت پولوس کادیکوی" در مرکز استانبول... در قلب استانبول و در نزدیکی شما به طپش می آید... کنت پولوس کادیکوی با بینشی نوین در یکی از قدیمیترین و پرجنب و جوش ترین مراکز استانبول در کادیکوی رو به آسمان میرود. نزدیک بودن کنت پولوس کادیکوی به خیابان بغداد، مترو، ایستگاههای سوغوتلو چشمه و فکر تپه متروبوس و استادیوم شوکرو ساراچ اوغلو فنرباغچه سهولت دسترسی به همه نقاط استانبول را فراهم میکند.KentPlus Newport

حیاتی آزادانه در بالهای هواپیما! کنت پولوس نیوپورت، در ناحیه کادیکوی در یکی از مناطق استانبول که سریعترین رشد را داشته است و در فاصله 2 کیلومتری فرودگاه صابیحا گوکچن قرار دارد. پروژه حاوی امضاء معمار عمر چام اوغلو بوده و در مجموع از 796 واحد ساخته شده در 4 بلوک بروی مساحتی بوسعت 22.000 متر مربع تشکیل یافته است.KentPlus Kartal

کنت پولوس کارتال سومین پروژه ساخته شده در محتوای پروژه های "پولوس" از سوی شرکت عمرانی امای بدنبال پروژه های کنت پولوس آتاشهیر و کنت پولوس معمار سینان بوده که در مجموع از 518 واحد ساخته شده بروی مساحتی بوسعت 30.980 متر مربع تشکیل یافته است.KentPlus Mimarsinan

کنت پولوس معمار سینان دومین پروژه ساخته شده در محتوای پروژه های "پولوس" از سوی شرکت عمرانی امای بدنبال موفقیت در پروژه کنت پولوس آتاشهیر میباشد که جهت اشخاصیکه به مرغوبیت حیات اهمیت میدهند در محله معمار اوبا بخش بیوک چکمجه ساخته شد. شرکت عمرانی امای استانداردهای آتاشهیررا به معمارسینان منتقل کرده و کنت پولوس معمار سینان با اهم دادن به طبیعت و با تلفیق رنگهای سبز و آبی در مجموع از 660 واحد ساخته شده در 19 بلوک و اغلب با مناظر دریا تشکیل یافته است.KentPlus Centrium

صرفاً در مرکز استانبول نبوده ، در مرکز حیاتمان نیز میباشد! چهارمین پروژه "پولوس" ساخته شده از سوی شرکت عمرانی امای جهت کسانیکه به کیفیت زندگی اهمیت قائلند تحت عنوان کنت پولوس سنتریوم در محله فندقلی بخش ایچ اران کوی واقع شده است. کنت پولوس سنتریوم با "سنتریوم پاک" شامل 3 بلوک و "سنتریوم تاور" شامل 1 رزیدانس در مجموع عبارت از 796 واحد ساخته شده بروی مساحتی بوسعت 22.000 مترمربع تشکیل یافته است. جاگیری هر کدام از چهار بلوک پروژه متناسب با موقعیت اراضی انجام یافته است. در ضمن در این جاگیری به مانع نشدن بلوکها از نورگیری و پوشاندن مناظرهمدیگر مورد دقت واقع شده است. بدینگونه مناظر بیکران جنگل و دریا علی الخصوص برای ذوق تماشا ساکنین کنت پولوس سنتریوم محافظت گردیده شد.