اطاق مطبوعات

امضاء کنت پولوس در بازیابی

پروژه کنت پولوس کادیکوی ساخته شده از سوی شرکت عمرانی امای در محله فکرتپه بخش کادیکوی، با تخریب گردیدن آخرین بنا موجود در اراضی پروژه کنت پولوس کادیکوی جهت زندگی دیگری استارت داده شد.

جهت دریافت اوراق کلیک کنید

شرکت عمرانی امای با پروژه کنت پولوس اغاز به بازیابی کرد

شرکت عمرانی امای پروژه های متعددی را با مارک کنت پولوس اجرا کرده و آخرین آدرسش محله فکرتپه بخش کادیکوی میباشد.

جهت دریافت اوراق کلیک کنید

جهت ویترین جدید شرکت امای، 820 ملیون دلار تخصیص گردیده شد.

شرکت عمرانی امای بدنبال اجراء کردن پروژه های خود تحت مارک کنت پولوس در آتاشهیر، معمار سینان و کارتال، بدنبال 2 ساله وقفه در حین آمادگی برای حمل مارک خود به ایچ اران کوی و کورت کوی به زمینه های فعالیت بهداشت و جهانگردی نیز وارد شد.

جهت دریافت اوراق کلیک کنید

امای، مارک کنت پولوس را به محله های گوزتپه، کورت کوی و ایچ اران کوی حمل خواهد کرد.

بزرگترین هتل بخش آناطولی را ساخته و با 1200 واحد مسکونی جدید افزایش ارزش آنرا وعده خواهد داد.

جهت دریافت اوراق کلیک کنید

کنت پولوس، بازیابی مارک دار درا در کادیکوی شروع کرد.

شرکت عمرانی امای بانی پروژه های کنت پولوس آتاشهیر، معمارسینان، کارتال، سنتریوم، نیوپورت، براندیوم آتاشهیر، پولئون اسپورتیو، در پروژه مورد اجراء در محله فکرتپه بخش کادیکوی، با مراسمی و با مشارکت نخست وزیر رجب طیب اردوقان آخرین بنا موجود در اراضی پروژه را تخریب کرده و جهت زندگی نوینی استارت داده شد.

جهت دریافت اوراق کلیک کنید